NOVOSTI

- Centar za revitalizaciju industrijskih sistema počeo je sa projektovanjem i realizacijom mernih uređaja i učila.

CENTAR ZA REVITALIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

PROJEKTI

U okviru Centra za revitalizaciju industrijskih sistema realizovan je veliki proj projekata za potrebe domaćeg i inostranog tržišta.

Realizovani su sledeci projekti:• FABRIKA PRIVREDNIH VOZILA „ZASTAVA KAMIONI“, Kragujevac
Razvoj modularnog sistema steznih pribora

• FABRIKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA, IMT, Boljevac
Razvoj modularnog sistema steznih pribora za obradni centar HURCO -500

• FABRIKA PRIVREDNIH VOZILA „ZASTAVA KAMIONI“, Kragujevac
Razvoj i izrada EKO skimera SK-95/80 i MIXERA MX-93

• FAD, Gornji Milanovac
Razvoj i izrada EKO skimera SK-95/80 i MIXERA MX-93

• PRVA PETOLETKA
Razvoj i izrada EKO skimera SK-95/80 i MIXERA MX-93

• ALUMINIJUMSKI KOMBINAT, Podgorica
Razvoj i izrada EKO skimera SK-95/80 i MIXERA MX-93

• FRA, Čačak
Razvoj i izrada specijalnog podešljivog provlakača za izradu žljebova na dugim otvorima

• ALKA, Kragujevac
Razvoj kompletne tehnologije i specijalnih mašina za proizvodnju bakarnih fitinga na principu toplote generisane trenjem

• MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Razvoj, izrada i testiranje merne mašine – TRIBOMETRA TPD 93
(U saradnji sa Jugosovenskim društvom za tribologiju)

• UNIVERZITET U TESALIJI, Grčka
Razvoj, izrada i testiranje merne mašine- TRIBOMETRA TPD 95
(U saradnji sa Jugosovenskim društvom za tribologiju i Prizmom, Kragujevac)

• POLITEHNIČKI FAKULTET U MONDRAGONU, Španija
Razvoj, izrada i testiranje merne mašine – Tribometar sa SLIDE ROLL ADAPTEROM – Tribometar TPD 2000
(U saradnji sa Jugosovenskim društvom za tribologiju i Prizmom, Kragujevac)

• MAŠINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
Razvoj i izrada specijalnog prenosnika za pomoćno kretanje u obradi glodanjem

• MAŠINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
Razvoj i izrada kopir glodalice za obradu drveta

• MAŠINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
Razvoj uređaja ekstremno visokog pritiska

• MAŠINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
Razvoj, izrada i testiranje lake numeričke mašine za obradu drveta, plastike i obojenih metala

 

• SZTR – LUKIĆ AUTO, Kragujevac
Projektovanje i izrada specijalne mašine za izradu bakarnih nastavaka i reducira na principu toplote generisane trenjem

 

Veliki broj izvedenih projekata reparacija industrijskih mašina i uređaja

 

Veliki broj projekata vezanih za statističke obrade podataka

 

• Veliki broj projekata vezanih za konsalting