NOVOSTI

- Centar za revitalizaciju industrijskih sistema počeo je sa projektovanjem i realizacijom mernih uređaja i učila.

CENTAR ZA REVITALIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

USLUGE

- Projektovanje novih i optimizacija postojećih tehnoloških procesa
- Projektovanje specijalnih mašina i uredjaja
- Projektovanje spcijalnih steznih pribora
- Projektovanje fleksibilnih modularnih sistema steznih pribora
- Optimizacija izbora reznog alata
- Projektovanje specijalnog reznog alata
- Projektovanje i proizvodnja uredaja za poslovanje sa sredstvima za hladjenje i podmazivanje
- Projektovanje i proizvodnja savremene tribodijagnostičke opreme prema ASTM i ISO standardima
- Projektovanje transportnih sistema
- Revitalizacija i remont mašina
- Pružanje usluga u oblasti izrade prototipova mašina i uredjaja
- Pružanje uluga u oblasti izrade 3D modela i ažuriranja tehničke dokumentacije
- Pružanje usluga edukacije u oblasti poslovanja sa alatima i priborima
- Pružanje usluga u oblasti statističkih analiza podataka
- Davanje stručnih mišljenja i ekspertize
- Specijalistički kursevi u raznim tehničkim i IT oblastima (baze podataka, analitičke baze podataka, CAD softveri)
- Softverska rešenja u oblastima inženjeringa i reinženjeringa tehnoloških procesa kao i proračun troškova obrade