NOVOSTI

- Centar za revitalizaciju industrijskih sistema počeo je sa projektovanjem i realizacijom mernih uređaja i učila.

CENTAR ZA REVITALIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

O CENTRU

Centar za revitalizaciju industrijskih sistema osnovan je 1993. godine odlukom br. 01-460/3 od 07.10.1993. godine Saveta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Centar za revitalizaciju industrijskih sistema posluje u okviru Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Centar raspolaže sa radnim i izložbenim prostorom od 80 m2 i okuplja veći broj profesora sa Katedre za proizvodno mašinstvo. U poslovanje centra, prema potrebama, uključuje se i Laboratorija za obradu metala rezanjem i tribologiju i veliki broj drugih laboratorija i centara sa veoma značajnim materijalnim i kadrovskim potencijalom. Centar za revitalizaciju industrijskih sistema okuplja i veliki broj priznatih stručnjaka iz industrijske prakse iz šire oblasti proizvodnog mašinstva i mašinskih konstrukcija.

Centar je formiran sa ciljem da okupi stručnjake iz naučno istraživačkih institucija i stručnjake iz industrije i da teorijska i inženjerska znanja i  ideje  implementira u nove tehnologije i proizvode. Od svog formiranja 1993. godine pa do sada u okviru Centra za revitalizaciju industrijskih sistema, za potrebe domaćeg i inostranog tržišta, realizovan je veliki broj projekata. Veći broj tih projekata rezultirao je realizacijom  potpuno novih tehničkih rešenja specijalnih mašina, pribora, alata, mernih uređaja i učila. Centar je otvoren za saradnju sa preduzećima  koja žele da usavršavaju svoje postojeće proizvodne programe i preduzećima koja žele da na tržište lansiraju nove proizvode.

Upravnik centra
Prof. dr Milan Erić